تاج بلاگ

شما همون پیزوری هستید و خواهید ماند

خجالت بکشید چهار ساله با هوچی گری و اعتراض و هجمه های خودتونو رسانه هاتون فوتبالو به لجن کشیدید شما فوتبال بازی نمیکنید
شما عقده های چندین سالتونه خالی میکردید و میکنید

کتاب “ساواک” نوشته‌ی “کریستین دلانوآ”

کتاب “ساواک” نوشته‌ی “کریستین دلانوآ” و ترجمه‌ی “عبدالحسین نیک گوهر” به صراحت از “همایون بهزادی” به عنوان دستیار شکنجه‌ی دکتر مصطفوی در “ساواک” نام میبرد

تیم فوتبال دوشیزه های تاج ایران

اون زمان که عوامل برنامه نوروز فوتبالی پستونکی بودن تیمسار خسروانی تیم فوتبال بانوان تاج رو شکل داده بود و با تیم ملی ایتالیا بازی دوستانه برگزار میکرد، اونوقت شما دوزاریا از تیمسار خسروانی حرف میزنید؟

No more posts to show
صفحه 8 از 8 1 7 8
P