جدول لیگ برتر

#
باشگاه
بازی
برد
مساوی
باخت
گ ز
گ خ
ت گ
امتیاز
۱
سپاهان
مساوی
برد
برد
برد
باخت
۱۰
۷
۱
۲
۱۴
۲
۱۲
۲۲
۲
استقلال
برد
مساوی
مساوی
برد
برد
۱۰
۶
۴
۰
۱۳
۲
۱۱
۲۲
۳
آلومینیوم اراک
مساوی
برد
مساوی
مساوی
مساوی
۱۰
۵
۵
۰
۱۰
۲
۸
۲۰
۴
پرسپولیس
مساوی
برد
برد
مساوی
برد
۱۰
۵
۴
۱
۱۴
۸
۶
۱۹
۵
مس رفسنجان
مساوی
مساوی
برد
برد
مساوی
۱۰
۵
۳
۲
۱۳
۷
۶
۱۸
۶
فولاد
مساوی
برد
برد
مساوی
برد
۱۰
۴
۴
۲
۸
۹
۱۶
۷
پیکان
مساوی
برد
مساوی
باخت
باخت
۱۰
۴
۳
۳
۱۱
۱۰
۱
۱۵
۸
گل گهر
مساوی
باخت
باخت
باخت
باخت
۱۰
۳
۳
۴
۹
۱۴
۱۲
۹
تراکتور
باخت
مساوی
برد
مساوی
برد
۱۰
۳
۲
۵
۱۰
۱۲
۱۱
۱۰
نساجی مازندران
باخت
مساوی
مساوی
باخت
مساوی
۱۰
۲
۵
۳
۹
۱۱
۱۱
۱۱
ذوب آهن
برد
باخت
باخت
مساوی
باخت
۱۰
۳
۲
۵
۵
۱۰
۱۱
۱۲
فجر سپاسی
مساوی
برد
باخت
مساوی
مساوی
۱۰
۲
۴
۴
۵
۷
۱۰
۱۳
هوادار
باخت
مساوی
باخت
مساوی
برد
۱۰
۲
۳
۵
۵
۸
۹
۱۴
صنعت نفت آبادان
مساوی
باخت
مساوی
مساوی
برد
۱۰
۲
۳
۵
۴
۹
۹
۱۵
نفت مسجد سلیمان
باخت
باخت
باخت
مساوی
باخت
۱۰
۱
۴
۵
۳
۱۰
۷
۱۶
پدیده
باخت
باخت
باخت
مساوی
باخت
۱۰
۰
۲
۸
۲
۱۴
-۱۲
۲
جدول بر حسب تفاضل گل لحاظ شده هست .
باشگاه ها